Menu

Interactive Bar

Home Page

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase (Nursery, Reception, Year 1 & Year 2)

Welcome to Foundation Phase 

 Croeso i'r Cyfnod Sylfaen!

Dosbarth Traeth / Beach Class

 

 

Dosbarth Mrs Watson!

Mrs Watson’s class! 

 

 

Meet The Foundation Phase Team

Top